Stentäkt i Sjukarby
Välj stentäkt:

Välkommen till täktdatabasen

Här finns goda exempel på återställning av täkter. För mer info eller för att komplettera informationen, kontakta info@sten.se (Sveriges Stenindustriförbund)